บลัดฮาวด์ (Bloodhound)

บลัดฮาวด์ (Bloodhound)
ลักษณะทั่วไป
บลัดฮาวด์เป็นสายพันธุ์นักล่า “กลิ่น” ที่เก่าแก่มากที่สุดสายพันธุ์หนึ่ง พวกเขาต้องการความรักมาก แต่ก็สามารถควบคุมความขี้อายที่มีมาโดยธรรมชาติ ความอ่อนไหวต่างๆได้ พวกเขาเป็นสุนัขที่มีอารมณ์ขัน และเข้มแข็ง รูปร่างลักษณะของบลัดฮาวด์ มีร่างกายใหญ่มาก สีมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะดี สีดำกับสีน้ำตาลแทน, สีน้ำตาลเหลือกับสีน้ำตาลแทน, และสีแดง ตาลึก หน้าย่น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: